Om Anne Katrine

Livsveileder / astrolog

Mob. 906 79 807

annekatt@online.no

  • Pedagogikk og Veiledning, regi Nesna Høyskole
  • Fotografiske og Digitale medier, Robert Meyer KunsthøgSkole
  • Silva ultra Mind /Uniqe mind
  • Babymassasje instruktør, Norsk forbund
  • Reiki Healing 1, 2, 3 og master
  • Tankens kraft ved AxelsonsBody-Work School
  • Bio-energi  Boris Aranovich, Människans Resursar AB
  • 3 årig Handel & Kontor: økonomi, markedsføring og reiseliv Ytre Namdal VG/Ole Vig VG skole

Jeg har 10 års erfaring som instruktør/veileder i kabinen hos Widerøes Flyveselskap. Hvor jeg i 2004 studerte og fullførte Pedagogikk og veiledning, regi Nesna Høyskole.

Ved et veiskille i 1999, begynte jeg en prosess med meg selv, da jeg trengte en forandring, nytt fokus og en ny bevissthet. Valget ble Reiki Healing, som ble en prosess på ti år, hvor jeg fullførte som Reikimaster i 2009. 

 
Ny epoke startet i 2002, hvor jeg brukte den pålagte permisjonen på ”bakken”, til å fullføre som instruktør for babymassasje.  Jeg har hatt gleden av å gi babymassasje til mine barn, for deretter å være innleid instruktør ved Bodø kommunes Familiesenter de siste 5 år. (Sentrum -, Mørkved - og Rønvik Familiesenter)

I 2007 et nytt veiskille i livet, hvor det ble viktig med en givende balanse i en krevende tid med forandringer. Behovet for å lære mer om kommunikasjon, forstå hvorfor vi kommuniserer og mottar så forskjellig. Verktøyet ble å studere Esoterisk Astrologi ved Herkules Astrologi skole, hvor jeg nå avslutter 3-årig studier(helgebasert). En ny kunnskap og bevissthet om 12 arketyper, hvordan de ytre energier påvirker oss og hvorfor vi er forskjellige. Som igjen gir meg en større aksept og forståelse i møte med mine medmennesker.

Livsprosessen er forskjellig for oss alle sammen, med små og store utfordringer, knappe og bratte svinger. Om en i ettertid kan se og erfare ny kunnskap om seg selv, kan prosessen i seg selv, oppleves som verdifull for ens utvikling.

Skulle du ha behov for hjelp til å finne ny inspirasjon, søke en ny bevissthet, se prosessen i et annet fokus, rett og slett ønske en forandring og ikke minst ønske om å eie forandringen selv. Da kan mine verktøy og jeg være til tjeneste.

 

Du er hjertelig velkommen.

Anne Katrine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Da jeg var ung og fri og fantasien ikke hadde grenser, drømte jeg om å forandre verden.
Da jeg ble eldre og kloker, oppdaget jeg at verden ikke ville forandre seg.
Derfor innsnevret jeg synsvidden og bestemte meg for bareå forandre landt mitt.
Men det virket også upåvirkelig.
Da jeg nådde mine skumringsår, gjorde jeg et siste, desperat forsøk på å forandre min egen familie, de som sto meg nærmest.
Men, akk, det fant de seg ikke i.
Og nå da jeg ligger på dødsleiet , innser jeg plutselig at om jeg bare hadde forandret meg selv først, ville jeg vært et forbilde og dermed forandret min familie.
Ved hjelp av deres inspirasjonog oppmuntring ville jeg vært i stand til  å forbedre landet mitt.
Hvem vet , jeg kunne kanskje ha forandret verden.»
Hentet fra inskripsjonen på gravsteinen til en biskop, Fra krypten i Westminster Abbey.