Om horoskop

  • Bli kjent med din egen verktøykasse, hvordan bruke de i ulike situasjoner.
  • Forståelse av tilbakelagte og kommende utfordringener.
  • Kommunikasjonsmulighetene med barn, familie , venner, kollegaer og partner.
  • Kunnskap om dine utviklingsmuligheter
Horoskop

 

Et horoskop gir deg perspektiv på livet. De fleste vet hvilket soltegn/stjernetegn de er født i. I tolkningen av et horoskop er det viktig å vurdere flere faktorer. Planeter, hus og aspekter hører også med. Ascendanten er også et punkt av stor betydning i et horoskop, den beskriver din sjels utvikling. For å finne den trenger du nøyaktig klokkeslett og sted for fødselen din. 
Horoskopet gir oss et innblikk i vårt eget liv. Horoskopet er et kart som beskriver både veien og målet. Talenter, kvaliteter, muligheter og utfordringer både på jobb og privat beskrives.  Det finnes forskjellige typer tolkninger av horoskopet som sammen eller hver for seg kan gi verdifull innsikt.

Nedenfor er forskjellige Program/Gave horoskoper:

Barne Horoskop:Et horoskop for foreldre og andre som har et nært forhold til barn. Belyser barnets behov og potensial i en lettfattelig og interessant analyse. Det er et verktøy som vil gi en ny kunnskap og forståelse. For deretter bedre å utøve en større tålmodighet om hvorfor og på hvilke områder vi harmoniserer med hverandre forskjellig. Norsk tekst.

Par Horoskop: Tolker et partnerforhold. Beskriver det unike båndet mellom to mennesker, og viser både sterke og svake sider ved forhodet. Norsk Tekst

Moderne Horoskop: Er en grundig tolkning av ditt skattekart, hovedsakelig i et klassisk perspektiv. Med de fem indre og fem ytre planetene i de tolv stjernetegnene og dens plassering i livets arena(hus). Belyser også hvordan de påvirker hverandre(aspekter). Norsk tekst

Gudinne Horoskop: For de som tiltrekkes mot mytologien og de 12 gresk-romerske asteroidegudinnene. Engelsk tekst

Relasjon Horoskop: Et dybdeperspektiv på ens relasjoner til familie , venner, lekekamerater og viktige voksne bånd (kjærester, sjelevenner)Engelsk tekst